Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Bli medlem av BOA

BOA er en distriktsorganisasjon underlagt NBK, Norske billedkunstnere. Medlemskap i BOA er derfor knyttet opp mot medlemskap i NBK og man må betale kontingent til begge. 

650 kr

Medlemskap i BOA /årlig

1650 kr

Medlemskap i NBK/årlig

Opptakskriteriene

Opptak til distriktsorganisasjonene tilsluttet Norske billedkunstnere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført høyere utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis dokumentere et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradsnivå.

Medlemskap tilbys etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:

Krav til søknaden

​Vi ønsker all informasjon samlet i et dokument i PDF- format.
fornavn.etternavn.medlemsoknad.pdf.

Søknad skal inneholde CV med relevant informasjon og eventuelle linker til annen relevant dokumentasjon om utstillinger og utdanning.

Bilder av maks 10 stk arbeider. Lyd og videoarbeider kan linkes til Vimeo eller lingnende, link til egen hjemmeside hvis du har, samt annen relevant dokumentasjon. Vi oppfordrer alle til å lese utfyllende beskrivelser av vilkår og kriterier nøye før utfylling.  

Juryen består av BOAs Kunstneriske Råd.

Medlemskap i BOA

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@b-oa.no
Tlf. 41 313 190

BOA er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus © 2021.  Nettside av Medienor AS