Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Om BOA

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) er en forening med mål om å ivareta kunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo og tidligere Akershus. Med 401 (per 2021) profesjonelle billedkunstnere som medlemmer er BOA den største distriktsorganisasjonen underlagt NBK, Norske Billedkunstnere.

På vegne av våre medlemmer arbeider BOA med politisk påvirkning og fagforeningsarbeid i Norges største og raskest voksende region.  Gjennom høringer, innspill og møter med politikere og byråkrater fremmer BOA forslag til konkrete tiltak som svarer på kunstnernes behov.

Styret

Sebastian Makonnen Kjølaas
Styreleder
styreleder@b-oa.no

​​Vanna Bowles (nestleder)
Andrea Bakketun (styremedlem)
Stian Gabrielsen (styremedlem)

​Randi Nygård (vara)
Anawana Haloba (vara)
Morten Gran (vara)
Kristian Øverland Dahl (vara)

Nettverk

BOA har i oppdrag å oppnevne til verv i en rekke organisasjoner. BOAs årsmøte oppnevner representanter til to utvalg som fordeler atelierer, en for kommunale atelierer og en for Rådhusatelierene.

Vi er ett av flere medlemmer i foreningene Oslo Open, NITJA senter for samtidskunst,  Østlandsutstillingen og KunstSkansen med innflytelse over den overordnede retningen disse beveger seg i ved deltagelse på respektive årsmøter.  

BOA er med på å sørge for at kunstnernes kompetanse blir brukt i Oslo kommune ved at BOAs årsmøte oppnevner til verv i tre utvalg. Vi oppnevner en representant med vara til RSU, regionalt samarbeidsutvalg i Oslo. Dette utvalget oppnevner kunstkonsulenter. Kunstkonsulentene leder arbeidet i komiteene som finner kunstnere til kunstprosjekter i offentlige bygg og rom. 

BOA sin kompetanse utgjør på den måten en ressurs for Oslo kommune ved å finne frem til kompetente kunstfaglige kandidater.  Utvalgene får kvalitetssikret de faglige beslutningene, og det at man benytter tillitsvalgte som sitter på begrenset tid sørger for en sunn, demokratisk bredde i beslutningene. 

Tilsvarende oppnevninger gjør vi også i Akershus, der RSU Akershus har et medlem med vara oppnevnt av BOA. RSU Akershus er med på å velge kunstkonsulenter i kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekter i hele Akershus. 

I alle disse utvalgene og styrene, sitter også representanter fra Norske Kunsthåndverkere i Oslo og Akershus, NKOA. 

Medlemmer

Høringer og innspill

Aktuelle saker

Stiftelsesmøte ABK

​Som følge av regionreformer er BOA i gang med å dele seg i to organisasjoner — en for Oslo og en for Viken Akershus. Det vil være første gang på 20 år at det blir stiftet nye grunnorganisasjoner i NBK. Dette gjøres med sterkt mandat fra BOAs medlemmer gjennom vedtak på to påfølgende årsmøter. Målet er at delingen fører til en sterkere og mer målrettet representasjon av kunstnere i både Oslo og Viken Akershus, to av distriktene i Norge med høyest befolkningstetthet.

Vi ønsker velkommen til  stiftelsesmøte for den nye fagorganisasjonen for Akershus Viken. 

Møtet vil avholdes onsdag 22. september kl. 18:00 til 20:00, med fysisk oppmøte i BOAs lokaler i Rådhusgata 19.

Vi oppfordrer alle som skal delta å lese saksdokumentene i forkant. Vi presiserer at kun medlemmer bosatt i Akershus Viken har stemmerett under stiftelsesmøte, men at alle BOAs medlemmer har talerett.
Vi håper dere alle har mulighet til å møte opp fysisk i våre lokaler. Under stiftelsesmøte vil Nominasjonsutvalget til BOA presentere sine nominasjoner til det nye styret og det nye Nominasjonsutvalget i ABK. Møtet vedtar også vedtekter og handlingsplan for den nye organisasjonen.

Kandidater som stiller til valg må være medlemmer av BOA og bosatt i Viken Akershus og ha betalt kontingent. Benkeforslag kan fremmes på møtet og kandidater som innstilles som benkeforslag må være forespurt.

Styret i BOA ser frem til dette viktige stiftelsesmøtet for våre medlemmer i Akershus Viken, og håper å se dere alle i Rådhusgata 19.

Det vil serveres snacks og drinks etter stiftelsesmøte er avsluttet. 

Om medlemsskap BOA/ABK

Etter stiftelsesmøtet, og før utgangen av 2021 vil ABK foreløpig godkjennes av sentralstyret til NBK. Deretter endelig godkjent på det førstkommende landsmøtet til NBK i 2023. Som en formalitet vil derfor medlemmer bosatt i Akershus ha dobbelt medlemskap i både ABK og BOA frem til NBKs Landsmøte 2023. Alle medlemmer bosatt i Oslo fortsetter som medlemmer i BOA, som etter stiftelsen blir en ren Oslo organisasjon.

Har du flyttet mellom Akershus og Oslo eller av andre grunner har spørsmål vedrørende den nye organisasjonen oppfordrer vi deg til å ta kontakt pr. mail eller telefon.

Satsninger

  • BOA arbeider for å opprettet flere kommunale atelierer, og følge opp kunstnernes interesser i by- og regionutvikling. 
  • BOA sikrer at kunstnernes særegne kompetanse blir brukt ved å nominere til verv i kommunale utvalg. Disse utvalgene er med på å tildele kommunale atelierer, og innkjøp av kunst til Oslo kommunes kunstsamling og kunst i offentlig rom. 
  • BOA oppnevner kandidater til representantskap i NITJA, senter for samtidskunst, Oslo Open, Østlandsutstillingen, Blaker KunstSkanse, jurymedlemmer til regionale prosjektmidler (via NBK), og jurymedlemmer til Østlandsutstillingen.

Ressurs

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@b-oa.no
Tlf. 41 313 190

BOA er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus © 2021.  Nettside av Medienor AS