Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Om BO

Billedkunstnerne i Oslo (BO) er en forening med mål om å ivareta kunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo. Med 319 (per 2023) profesjonelle billedkunstnere som medlemmer er BO en av de største distriktsorganisasjonen underlagt NBK, Norske Billedkunstnere

Tidligere BOA (billedkunstnerne i Oslo og Akershus) har gjennomgått en deling etter ønske fra våre medlemmer, og for å følge med i regionreformen.  BOA skiftet navn til BO våren 2022 og er heretter den organisasjonen som forholder seg til Oslo. Navnet BO vil fases inn i løpet av våren 2022. I denne perioden vil BO og det tidligere navnet BOA brukes om hverandre i en kortere overgangsfase. Medlemmer bosatt i Akershus går inn i den nystiftede organisasjonen BKA (Bildende Kunstnere Akershus). 

På vegne av våre medlemmer arbeider BO med politisk påvirkning og fagforeningsarbeid i Oslo. Gjennom høringer, innspill og møter med politikere og byråkrater i Oslo fremmer BO forslag til konkrete tiltak som svarer på kunstnernes behov. BO driver et visningsrom for samtidskunst i Anatomigården i Rådhusgata 19 i Oslo.

Aktuelle saker

BO oppsummerer aktuelle fagpolitiske saker sammen med en oversikt over hva som ble skrevet og sagt om kunst i Oslo i starten av hver måned. Disse kan leses under Oppsummert.

Styret

Sebastian Makonnen Kjølaas
Styreleder
styreleder@billedkunstnerneioslo.no

Randi Nygård (nestleder)
Marianne Heier (styremedlem)
Yamile Calderón(styremedlem)

Mor Efrony (vara)
Stan d’Haene (vara)

Årsmøtet

BOs FØRSTE ÅRSMØTE
2. mars 2023
kl 18:00 til 21:00

Årsmøtet blir avholdt i BOs lokaler i Rådhusgata 19.

Tildeling stipend 

I 2021 fikk BOA i oppgave å lyse ut og tildele 2,6 mill i stipend til kunstnere bosatt i Oslo. Midlene stammet fra en ekstrabevilgning fra Oslo kommune med bakgrunn i Koronasituasjonen. Juryen bestod av Andrea Bakketun (BO), Vanna Bowles og Tonje Plur (NKOslo).

Juryens begrunnelse 2021.11.09

 

Vi er glade for å se at Oslo kommune har sett alvoret i situasjonen for byens kunstnere og har økt stipendpotten fra 38 til 60 stipend siden i fjor. Det er færre søkere i år, noe som kan tyde på at krisen ikke lenger er fullt så akutt. Nivået på årets søkere har vært svært høyt, og det er fortsatt et stort antall godt kvalifiserte søkere som vi dessverre ikke kunne tildele stipend. Søknadsmassen viser at det er stor variasjon og bredde i Oslos kunstscene, noe vi har etterstrebet å speile i tildelingen.

Tildelinger

Admir Batlak
Alejandra Aguilar Caballero
Aleksander Johan Andreassen
Alessandro Marchi
Aljosa Erakovic
Anders Dahl Monsen
Andrea Scholze
Andreas Meinich
Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie
Anne-Lise Stenseth
Aron Irving Li
Audar Kantun
Ayman Alazraq
Camilla Edström
Cecilia Jiménez Ojeda
Christine Aspelund
Dag Nordbrenden
Eline McGeorge
Ellinor Aurora Aasgaard
Erik Bromö
Gjert Rognli
Gunnhild Torgersen
Hanna Sjöstrand
Helen Birgitte Hausland
Helene Sommer
Jason Havneraas
Jens Hamran
Jinbin Chen
Jaan-Yuan Kuo
Kari Steihaug

Kjersti Johannessen
Kornelia Remø Klokk
Kristin Tårnesvik
Kristoffer Myskja
Lisa Pachini
Lisa Torell
Marin Håskjold
Marthe Elise Stramrud
Michael Rahbek Rasmussen
Patricia Risopatron Berg
Peder Børve Horneland
Per-Oskar Leu
Petter Solberg
Ragnhild Monsen
Regine Stensæth Josefsen
Runa Sandnes
Runhild Hundeide
Saman Kamyab
Sara Skogøy
Sayed Hasan
Signe Marie Andersen
Stian Eide Kluge
Sveinn Fannar Jóhannsson
Synne Tollerud Bull
Tomasz Boncza-Ozdowski
Tora Dalseng
Vibeke Brøgger Klausen
Viktor Pedersen
Øystein Wyller Odden
Øyvind Mellbye

Bildende Kunstnere Akershus

BKA vil avholde sitt første Årsmøte i 27. april med valg av verv i Akershus.  

På årsmøtet 2021 vedtok BOA å dele organisasjonen i en del for Oslo og en del for Akershus. Styret i BOA fikk i oppgave å utføre delingsprosessen i løpet av året 2021. BKA, Bildende Kunstnere Akershus ble stiftet den 22. september 2021.

https://www.b-k-a.no

Bildende Kunstnere Akershus (BKA)
Anatomigården
Rådhusgata 19
0158 OSLO
Org.nr. 928 226 271
Epost: post@bka.no

 

Styreleder BKA
Jon Lundell

Styremedlemmer BKA
Maren Dagny Juell
Margrethe Iren Pettersen
Kristian Øverland Dahl

Nominasjonsutvalg BKA
Farhad Kalantary
Eivind Reierstad
Marianne Bredesn
Anna Daniell (vara)

Nettverk

BO har i oppdrag å oppnevne til verv i en rekke organisasjoner. BOs årsmøte oppnevner representanter til to utvalg som fordeler atelierer, en for kommunale atelierer og en for Rådhusatelierene.

Vi er ett av flere medlemmer i foreningene Oslo Open, Østlandsutstillingen med innflytelse over den overordnede retningen disse beveger seg i ved deltagelse på respektive årsmøter.  

BO er med på å sørge for at kunstnernes kompetanse blir brukt i Oslo kommune ved at BOs årsmøte oppnevner til verv i tre utvalg. Vi oppnevner en representant med vara til RSU, regionalt samarbeidsutvalg i Oslo. Dette utvalget oppnevner kunstkonsulenter. Kunstkonsulentene leder arbeidet i komiteene som finner kunstnere til kunstprosjekter i offentlige bygg og rom. 

BO sin kompetanse utgjør på den måten en ressurs for Oslo kommune ved å finne frem til kompetente kunstfaglige kandidater.  Utvalgene får kvalitetssikret de faglige beslutningene, og det at man benytter tillitsvalgte som sitter på begrenset tid sørger for en sunn, demokratisk bredde i beslutningene. I alle disse utvalgene og styrene, sitter også representanter fra NK Oslo.

Medlemmer

Høringer og innspill

Satsninger

  • BO arbeider for å opprettet flere kommunale atelierer, og følge opp kunstnernes interesser i by- og regionutvikling. 
  • BO sikrer at kunstnernes særegne kompetanse blir brukt ved å nominere til verv i kommunale utvalg. Disse utvalgene er med på å tildele kommunale atelierer, og innkjøp av kunst til Oslo kommunes kunstsamling og kunst i offentlig rom. 
  • BO oppnevner kandidater Oslo Open, Østlandsutstillingen, jurymedlemmer til regionale prosjektmidler (via NBK), og jurymedlemmer til Østlandsutstillingen.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BOA er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus © 2021.  Nettside av Medienor AS